top of page

Συνεργάτες

Logo_1.png

Η GRI είναι μια εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης που ειδικεύεται στην απασχόληση, την κατάρτιση και την εξεύρεση εργασίας με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.

 

Η GRI έχει έναν κύριο στόχο: να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, συνδέοντας το ατομικό ταλέντο με τους οργανισμούς που το απαιτούν. Η GRI αριθμεί περισσότερα από 10 γραφεία σε ολόκληρη την ισπανική επικράτεια, ώστε να έχει ευρεία επιρροή όσον αφορά τη διάδοση και την ανάπτυξη έργων και πρωτοβουλιών. 

 

Επί του παρόντος, η GRI αναπτύσσει την κύρια δραστηριότητά της τόσο στον ιδιωτικό τομέα, μέσω των Σχεδίων Outplacement που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών ανισορροπιών που προκαλούνται από την αναδιάρθρωση, τη μετεγκατάσταση ή το κλείσιμο επιχειρήσεων όσο και στον δημόσιο τομέα μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης.

Η Eurotraining είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα και δύο επιπλέον πιστοποιημένα υποκαταστήματα στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και του Βόλου στην Ελλάδα. Η Eurotraining ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης ενηλίκων, των ΤΠΕ, της οικονομικής διαχείρισης και του τουρισμού.

 

 Ο οργανισμός βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και προσπαθεί να συνδέσει την προσφορά σπουδών του με τις ανάγκες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ένας από τους κύριους στόχους του οργανισμού είναι να συμβάλει στην επιμόρφωση των εργαζομένων με τρόπο που να τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Στις κύριες ομάδες-στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων της Eurotraining περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άνεργοι, νεοπροσλαμβανόμενοι, νέοι και επίδοξοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρίες, στελέχη επιχειρήσεων, απόφοιτοι λυκείων και πανεπιστημίων.

NOVEL_LOGO.png

NOVEL GROUP

Η Novel group Sarl είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών καθώς και ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα το Gasperich, το νέο επιχειρηματικό κέντρο του Λουξεμβούργου.

 

 Ο όμιλος Novel παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

 Ενδεικτικοί τομείς είναι οι ακόλουθοι: Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική,

Τουρισμός, Δημιουργική Οικονομία και γεωργικά επαγγέλματα.

 

 Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής του ομίλου Novel που παρέχονται σε θέματα στρατηγικής υποστηρίζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, την αναμόρφωση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των εταιρειών, τον οργανωτικό σχεδιασμό και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων.

Logo_dolgi_slo_eng.jpg

EDUCATION CENTRE GEOSS

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Geoss είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε και ανήκει στο Δήμο Litija. Υλοποιεί δημόσια αναγνωρισμένα προγράμματα τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ενήλικες, προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ενήλικες, άτυπη δημόσια έγκυρη εκπαιδευτική κατάρτιση για νέους και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες-στόχους για περισσότερα από 60 χρόνια.

 

Σε συνεργασία με το γραφείο απασχόλησης, κέντρα κοινωνικής εργασίας, ΜΚΟ, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και σχολεία, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν παιδαγωγικά προγράμματα και υλικό χωρίς αποκλεισμούς για τους εκπαιδευτικούς/συμβούλους/καθοδηγητές τους και για ευάλωτες ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Συμμετέχουν σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, των ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτους ενήλικες και της απόκτησης διαπολιτισμικών ικανοτήτων, αναπτύσσουν επίσης διδακτικό υλικό για ευάλωτες ομάδες-στόχους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EACG) ιδρύθηκε το 2010. Οι σκοποί της Ένωσης είναι: 

 

  • Να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των επαγγελματιών του τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

 

  • Να διαδώσει τις διατάξεις των ευρωπαϊκών στρατηγικών στους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κύκλους. 

 

  • Να υποστηρίξει τη διαδικασία αύξησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτύπων και της ποιότητας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

  • Να διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ και σεμινάρια και συνέδρια, τα οποία θα επιτρέψουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και πέραν αυτού και τον καθορισμό νέων τομέων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

 

  • Να συμμετέχει στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

  • Να παράγει δημοσιεύσεις που ενδιαφέρουν τα μέλη της EACG και άλλο ενδιαφερόμενο κοινό.

CSC - Logo.png

CSC DANILO DOLCI

 

 

 

 

Το Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" βασίζεται στην εμπειρία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του Danilo Dolci και των συνεργατών του, το οποίο ξεκίνησε στην Ανατολική Σικελία το 1952. Το Κέντρο προήλθε από την ανάγκη να προσφερθεί στις τοπικές κοινότητες μια πραγματικότητα που να δεσμεύεται να επιλύει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό χώρο στον οποίο η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ο από κάτω προς τα πάνω σχεδιασμός αποτελούσαν το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή.

  • White Facebook Icon
bottom of page